מבוא

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: “האתר”) של bigben-il.co.il (סחר אלקטרוני) (להלן: “העסק”). האתר הינו חנות וירטואלית ברשת האינטרנט (להלן: “החנות” או “האתר”), המשמשת לרכישת מוצרים:
המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: “המשתמש”) מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.

התקנון

  1. תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של משתמש, את אחד ו/או יותר מהמוצרים בחנות, הוא אישור חברות כרטיסי האשראי לעסקה שביצע ולגבייה או לפירעונו של צ’ק, במידה שהתשלום בוצע בצ’ק, או לפרעונו של תשלום במידה ובוצע בהעברה בנקאית.
  2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו על ידי משתמש בחנות. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין העסק, לכל דבר ועניין.
  3. כל האמור באתר בכלל ובתקנון זה בפרט, מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות הקריאה בלבד.
  4. אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

א) עבור כל מוצר המוצע למכירה בחנות מוצג “דף מכירה”. דף המכירה כולל את שם המוצר המוצע למכירה, המחיר הרשמי של המוצר  והמחיר של המוצר המוצע למכירה באתר וכן מידע כללי אודות המוצר ( להלן: “דף המכירה”).

ב) במכירה רגילה המכירה והמחיר מותנים בכמות מינימום של הזמנה מהמוצר.

ג) יחד עם זאת, ייתכנו שינויים בכמות המוזמנת, וזאת בתנאי שהוסכם על כך מראש ובכתב.

ד) השלמת הליך המכירה מותנה באישור, בכך שהמרכיבים, כולם או חלקם, של המוצר המבוקש קיימים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. במידה ומרכיבי המוצר או חלקם לא קיימים תשלח הודעה ללקוח. אין החנות אחראית על נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח עקב אי השגת המוצר המבוקש.

ה) כל המוצרים הנמכרים באתר מודפסים על פי הזמנת הלקוח. מתוקף היותם מודפסים אחד-אחד בעבודת יד ייתכנו הבדלים בגוונים של כל פריט ופריט. כמו כן, ייתכנו הבדלים בין הנראה על מסך הלקוח לבין התוצר הסופי.

ו) למרות שהחנות עושה כל שביכולתה לספק למזמין מוצרים שיהיו לשביעות רצונו, יתכנו מקרים בהם סוג המוצר וציפיות הלקוח אינם תואמים והחנות אינה אחראית להרכב המוצר ו/או לטיבו ו/או לאיכותו ו/או לשביעות או אי-שביעות רצונו של המזמין.

ז) בכל מקרה, אין אחריות על המוצרים, אלא אם ניתנה עליהם אחריות על-ידי היבואן. במידה שקיימת אחריות יבואן – תקופת האחריות מצויינת בדף המוצר.

ח) איכות ההדפסים: ההדפסים מבוצעים בעזרת חומרי הגלם המתקדמים והטובים ביותר הקיימים בארץ, ועל מנת לקבל תוצר סופי בעל רמת הדפס גבוהה המשתמש ישלח תמונה או תמונות באיכות הדפסה גבוהה ובגודל המתאים, במידה שבחר להוסיף תמונה להדפס. ככל שהתמונה איכותית יותר, כך מובטח הדפס טוב יותר.

ט) בטכניקת ההדפסה בה משתמשים בחנות על רוב המוצרים – הצבעים נטמעים ומשתלבים בחומר המודפס ועל-כן תוצאות ההדפסה תלויות בצבע החומר המודפס. תוצאות ההדפסה האופטימליות הן הדפסה על חומר לבן. הדפסה על גוונים וצבעים אחרים משנה את התוצאה הסופית.

5. כל תמונות ההדמיות המודפסות על המוצרים באתר מוצגים להמחשה בלבד ואין הם משקפים באמינות את התוצר המוגמר.

6. מחירים:

א) המחיר הינו כולל מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ עפ”י כל דין, אלא אם צויין אחרת.

ב) המחירים בחנות וירטואלית זו, הרשומים בדף של כל מוצר הם מחירים למינימום כמות, כפי שמצויין בדף הראשי של כל מוצר. לא בכל מקרה ניתן לרכוש יחידה אחת, אך בכל מקרה – ככל שהכמות שאתם מזמינים גדולה יותר – כך המחירים נמוכים יותר. פרוט כמויות המינימום והמחירים המדורגים לפי הכמות המוזמנת מפורטים בכל דף מוצר.

7. לאחר בחירת המוצר ע”י הקשה על הוסף בדף המכירה, ייגש המשתמש לקופה וימלא את כל הפרטים המבוקשים. הקשת כל הפרטים המבוקשים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה”.

א) לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יקפיד המשתמש על מסירת כל הפרטים במדויק.

ב) טופס הזמנה עם כל הפרטים האישיים ועם המוצר/ים המבוקש/ים ישלח להנהלת החנות.

ג) כשרות להשתמש באתר: כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

8. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.

א) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל .

ב) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע” אחת מחברות כרטיסי האשראי שאושרו על-ידי החנות.

ג) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל .

9. בעת מילוא פרטי המשתמש יוכל המשתמש לבחור את אפשרות התשלום :

    אפשרויות תשלום: 
א) כרטיס אשראי – למסור את מס’ כרטיס האשראי, תוקף הכרטיס, קוד אימות של הכרטיס, שם בעל הכרטיס, ומס’ ת.ז. של בעל הכרטיס וזאת בנוסף לכתובת מגורים מדוייקת ועדכנית.

ב) אפליקציית ביט – באמצעות טופס שיישלח ללקוח ע”פ בקשה. 
ג) אפליקציית פייבוקס באמצעות קישור שיישלח ללקוח.
ד) תשלום אוף ליין המיועד למוסדות, חברות עסקיות ולוועדי בתים  אשר אינם משתמשים בכרטיס אשראי והתשלום יבוצע בהעברה בנקאית או הפקדה לחשבון הבנק של האתר, שיימסר למשתמש על פי בקשה. העסקה תמומש לאחר פרעון התשלום במלואו, במידה שבוצע בצ’ק או בהוראה בנקאית והכול על-פי סיכום מראש בין החנות לבין המזמין.
ה) במידה שבוצעה הפקדת צ’ק, יש לרשום בגב הצ’ק: “נא לזכות את חשבון מס’ XXX”.

10. לאחר עדכון ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיס האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה ומטופלת.

11. חיוב המשתמש מבצע הפעולה בגין עלות המוצר שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.

12. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הלקוח יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

13. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים – פליליים/אזרחיים.

14. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל המשתמש מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש להסדיר את התשלום בדרך אחרת.

15. רק לאחר אישור ההזמנה על-ידי החנות, באמצעות דוא”ל או טלפון, יחל הטיפול בהזמנה. דהיינו, יחל ייצור המוצרים שהוזמנו.

16. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים, באשר למועדי המשלוח, ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיס האשראי או פרעון התשלום במלואו, במידה ובוצע בדרך אחרת.

17. לא פעל המשתמש מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, תראה החנות את העסקה כמבוטלת.

18. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של החנות, בטלפון: 052-5852085 או דרך דואר אלקטרוני או ע”י הקשה על “צרו קשר” בתפריט האתר.

19. ביטול עסקה: ככלל הלקוח המשתמש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כל עוד לא התחילו בהדפסת המוצרים.

א) מאחר שכל המוצרים מיוצרים על-פי הזמנה מיוחדת של הלקוח המשתמש לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה לאחר תחילת הדפסת המוצר או המוצרים.

ב) החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

ג) נפלה טעות קולמוס, במחיר המוצר ו/או בתיאורו.

ד) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית, אשר מנעה מהמשתמש ומהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

ה) במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר, אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין ו/או ייצור המוצרים.

ו) הודעה על ביטול המכירה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני, כפי שצויינו בדף ההרשמה.

ז) אזלו מרכיבי המוצר או חלק מהם מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תמסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני, כפי שצויינו בדף ההרשמה.

ח) החנות ו/או בעליה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתיו או נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

20. עבודות גרפיקה

א) בעבודות הדורשות עיצוב גרפי, מחירי המוצרים הקיימים כוללים את עבודת הגרפיקה, הניתנת כשרות ללקוח. מובהר בזאת כי לא יינתן החזר כלשהו במידה שהמשתמש העדיף לספק את עבודת הגרפיקה בעצמו.

ב) בעבודות גרפיות ניתן יהיה לבצע עד 2 שינויים מהעיצוב הבסיסי, לא כולל טעויות דפוס שארעו שלא באשמת המשתמש, מזמין העבודה. כל שינוי נוסף מעבר לכך יחוייב בתשלום נוסף.

ג) במידה שהלקוח הזמין ביצוע של עבודה גרפית שהותאמה לו במיוחד על פי הזמנתו, אך חזר בו ולא ביצע את הזמנת המינימום של המוצר המוגמר, ישלם המשתמש המזמין 25% מהסכום להזמנת מינימום לאותו מוצר, כמצויין בסעיף 4 לתקנון זה, בעבור כל סקיצה או הגהה שקיבל.

21. אספקת המוצרים:

א) אספקת המוצרים תיעשה באמצעות דואר רשום (רגיל או מהיר) של “דואר ישראל” או “דואר שליחים” או בכל דרך שתמצא החנות לנכון,  וזאת בתנאי שהתשלום בגין המוצר/ים ודמי המשלוח שולמו ונפרעו, כפי שיסוכם מראש. במקרים חריגים, ניתן לבצע איסוף עצמי, בתיאום מראש.

ב) מובהר בזאת, כי במקרים של מוצרי קרמיקה או זכוכית שנשלחו בדואר או עם שליח – לא ניתנת אחריות למוצר/מוצרים במקרה של שבר או סדק.
כמו כן, החנות אינה אחראית לאי-מסירת דברי דואר שנשלחו, בין אם בדואר רשום ובין אם באמצעות שליח, אך תעשה ככל יכולתה לפעול מול דואר ישראל לבירור העניין.

ג) זמן האספקה יתואם מראש בין המזמין לבין החנות.

22. החנות ו/או שליח מטעמה, לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

א) כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

ב) שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

ג) כל סיבה שאינה בשליטת החנות ו/או השליח מטעמה.

ד) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או שליח מטעמה יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות, במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

ה) דמי משלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר, כסכום שצויין בדף הקופה של הזמנת המוצר או המוצרים.

ו) במידה שמשקל ונפח המשלוח עולים על המצויין בדף הקופה, תחת סעיף דמי משלוח, יתואמו דמי המשלוח ואופן המשלוח טלפונית בין נציגי החנות לבין המשתמש.

ז) כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן להפנות לשירות הלקוחות דרך הקשה על “צרו קשר” בתפריט העליון של האתר, בציון שם ומס’ טלפון מעודכן, או בטלפון שמספרו מצויין בכותרת האתר.

23. אבטחת מידע ופרטיות בחנות

א) החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL, לפי דרישות חברות האשראי. אינדיקציה לכך מהווה סימן של “מנעול” המופיע בשורת הכתובת של האתר.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהייה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עויין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

ב) החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמש והלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

ג) הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

ד) החנות תהא רשאית לשלוח ללקוח דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים. החנות תכבד בקשת לקוחות שלא יהיו מעוניינים בכך.

24. אייקונים (ICONS) וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

25. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם החנות.

26. בכל מקרה, שימוש בעיצובים או בטקסט הרשומים באתר מותנים במתן קרדיט לאתר, תוך ציון כתובתו וביצוע קישור אליו.

27. נפלה טעות בתיאור המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את החנות.

28. אמינות

א) החנות מודעת לרגישות הכרוכה במכירת מוצרים באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות ועם הפנים למשתמש.

ב) מערכת ניהול האתר קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר. התיעוד כולל את העתקת כתובת ה- IPשל המשתמש.

29. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהא אחראי להרכבתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד.

30. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

31. הדין ומקום השיפוט
הדין החל על הזמנת המשתמש ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט הרשמיים בתל אביב.

קניה מהנה,

צוות ביג בן מתנות בהדפסה אישית

סגירת תפריט
דילוג לתוכן